Nezařazené

Prevádzkovanie e-shopu a obchodné podmienky

Prevádzkovateľ e-shopu musí zákazníkov alebo návštevníka svojej stránky zoznámiť s obchodnými podmienkami, ktoré musia byť v súlade so zákonom. O čom by takéto podmienky mali informovať predovšetkým?
Nie každý nákup musí prebehnúť bez problémov a nie každý zákazník bude automaticky spokojný. Kvôli takýmto možným a v podstate aj bežným problémom tak má predajca a prevádzkovateľ e-shopu zo zákona povinnosť ponúknuť potencionálnym zákazníkom oboznámenie o právach kupujúceho, čiže obchodné podmienky.

podmínky

Čo hrozí v prípade, ak zverejnené podmienky disponujú nepresným obsahom, alebo sú svojvoľne pozmenené, či nesúvisiace so zákonom?
Mať na stránke uverejnené obchodné podmienky je zo zákona nutným základom, ale uverejniť „len tak nejaké“ informácie nestačí, môže vzniknúť obrovský problém. Informácie musia byť presné, nezavádzajúce a neskrývať sa za pomenovania X, Y a podobne. V prípade kontroly Slovenskej obchodnej inšpekcie a zistenia pozmenených údajov vo svoj prospech, alebo nepresných, nejasných informácií ktoré nesúvisia so vzorom podľa zákona, tak podnikateľ môže dostať pokutu až 66 400 euro.

počítač

V prípade zostavovania obchodných podmienok sa tak odporúča poradiť sa zo znalcom, poprípade pozrieť vzory na internete či na iných e-shopoch, avšak v týchto dvoch prípadoch treba rátať s tým, že odpozerané dokumenty nemusia byť oficiálne schválené a v poriadku.
Náčrtom si pozrime, aké informácie musí predajca povinne poskytnúť svojmu zákazníkovi.

email

V prvom rade nemožno zabúdať na uverejnenie adresy prevádzky a to aj s kontaktom, čiže telefónnym číslom a e-mailovou adresou. Nesmie chýbať ani adresa, na ktorú môže zákazník podať reklamáciu. Rovnako dôležitou informáciou sú platobné a dodacie podmienky, zákazníka treba zoznámiť aj s reklamačným poriadkom, takisto nesmie chýbať informácia o lehote a práve odstúpenia od zmluvy (14 dní), informovať o možnej inej alternatíve reklamácie, zákazníkovi musia byť predložené podmienky súvisiace s ochranou jeho osobných údajov a nakoniec informácia a adresa o dozornej rade, ktorá podmienky kontroluje, čiže Slovenská obchodná inšpekcia.