Nákupy

Inteligentná (smart) technológia a jej charakteristika

Aj človek, ktorého technologické novinky a podobné témy príliš nezaujímajú sa dnes aj napriek minimálnemu záujmu o jej novoty isto musel stretnúť s pojmom smart a to hneď niekoľkokrát. Pojem smart môžeme z angličtiny preložiť ako chytrý, ale pre lepšie vysvetlenia z technologického hľadiska by bol lepší výraz inteligentný. Technológia a elektronika s označením smart má inteligenciu čo znamená, že k jej používaniu nie je potrebný zásah ľudského faktora v takej miere, ako tomu boli donedávna, respektíve táto technológia dokáže v niektorých oblastiach rozmýšľať sama, automatickým systémom, ktorý však samozrejme naprogramoval človek. To znamená, že dokáže automaticky plniť bežné príkazy a úlohy bez toho, aby sme ich museli zadávať manuálne.

hodinky

Pojem smart si dnes ešte pravdepodobne najčatejšie spájame so smartfónmi, teda chytrými mobilmi, ktoré sú dennou súčasťou väčšiny spoločnosti, ale táto technológia sa už posunula o veľký kus ďalej, tento pojem si v roku 2018 začíname spájať aj s označením tkzv. smart domácností.

led světlo

Ide o novinku a konečne reálny a dosiahnuteľný, v niektorých domácnostiach už funkčný a zaužívaný princíp a postup, ako prepojiť spotrebiče vo svojej domácnosti tak, aby boli smart, respektíve aby dosiahli inteligenciu a fungovali podľa vyššie opísanej charakteristiky, čiže bez manuálneho zásahu z našej strany. Ak už, tak s manuálnym zásahom len v minimálnej, čo najpraktickejšej podobe. V dnešnej dobe je takýto postup možný a existuje niekoľko overených prípadov, ako už aj oficiálne ponuky služieb a tovaru i rád k takémuto vybaveniu. Je ale pochopiteľné, že k zriadeniu inteligentnej domácnosti budeme v prvom rade potrebovať inteligentné elektronické produkty. Rátajte tak s určitou nemalou inováciou a to predovšetkým tohto prvé bodu, ktorý sa týka Vašej súčasnej elektroniky. Napríklad pokiaľ chcete mať zavedené smart osvetlenie, nesmú Vám chýbať led svetla a to som spomenul iba jednu z viacerých možností a postupov, ako dosiahnuť inteligentnej domácnosti.