Služby

Firmy na predaj od spoločnosti Ezmluva

Spolu s podnikateľskou činnosťou prichádza aj veľké množstvo povinností, ktoré sú spojené, ako so začatím, tak aj neskorším priebehom podnikania. V prvom rade ide o zdĺhavé a zložité úkony, ktoré je potrebné absolvovať už na začiatku podnikania. Tie vyžadujú veľké množstvo času a často aj finančných prostriedkov, kým sa dopracujete k spoločnosti, ktorá môže vykonávať svoju činnosť. Našťastie už dnes je možné tieto procesy a úkony urýchliť, a to za zlomok času a finančných prostriedkov, v porovnaní s bežným procesom založenia spoločnosti. Je ňou ready made spoločnosť, ktorá poskytuje možnosť zakúpiť si spoločnosť podľa svojich potrieb a požiadaviek. Takáto spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri a má pridelené IČO, je registrovaná pre daň z príjmu a má pridelené DIČ.

shutterstock-87031037-w825-h-m0-w640-h240-m8

Za takúto spoločnosťou je možné po podpísaní zmlúv o prevode OP ihneď konať a disponuje zmluvnou garanciou, že spoločnosť nemá žiadne závesky. Takáto spoločnosť je pripravená na okamžitý prevod a obsahuje dokumenty vyhotovené advokátmi. Nespornou výhodou v porovnaní s bežným procesom založenia spoločnosti je, že v prípade zakúpenia ready made spoločnosti sa vyhnete splateniu základného imania, a to vo výške 5000 eur. A k tomu máte možnosť získate virtuálne sídlo na 3 mesiace zadarmo. Firmy na predaj https://ezmluva.sk/predaj-s-r-o, ktoré sú dostupné v ponuke je možné ihneď po zakúpení využívať. Táto ponuka je značne široká a spoločnosti sa ponúkajú v rôznych variantach.

shutterstock-165303695-w640-h240-m8

Záleží už len na Vás a kritériách a požiadavkách Vášho podnikania. V ponuke môžete nájsť Novozaložené spoločnosti, spoločnosti, ako platca DPH, s históriou, České spoločnosti s DPH alebo Maďarské spoločnosti kft. s DPH. Cena za takúto spoločnosť zahŕňa zmenu spoločníka, konateľa, sídla a obchodného mena. Taktiež zahŕňa rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania, úplne znenie spoločenskej zmluvy, zmluvu o prevode obchodného podielu, podpisový vzor, súhlas s umiestnením sídla spoločnosti, súhlas zodpovedného zástupcu v prípade remeselnej činnosti a súdny poplatok za zápis zmien v OR. Suma za tieto úkony je konečná a nemenná.