Organizačné členenie a štruktúra

Štátna energetická inšpekcia Trenčín, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín

Vedúci služobného úradu, generálny riaditeľ: Dr.h.c.h.doc., Ing. Vladimír Mošat, CSc.

Sekretariát generálneho riaditeľa
032/74 31276
Fax. 032/74 351 38
e-mail: info@seiki.sk

Štatutárny zástupca a výkonný riaditeľ ŠEI: JUDr. Peter Eckmann
Ekonomický riaditeľ ŠEI : Ing. Maroš Průžek
Vedúci správneho referátu: Ing. František Vrabeľ

Krajský inšpektorát ŠEI Bratislava, Mierová 19, 827 15 Bratislava 2
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Štefan Dubovský - poverený riadením
tel. č.: 02/53 63 03 78, fax: 02/53 42 10 10, e-mail bratislava@seiki.sk

Krajský inšpektorát ŠEI Trnava, J. Bottu. č. 4, 918 46 Trnava
riaditeľ KI ŠEI - Ing. Štefan Dubovský
tel. č.: 033/55 12 616, fax: 033/55 12 616, e-mail trnava@seiki.sk

Krajský inšpektorát ŠEI Nitra, Novozámocká 222, 949 05 Nitra
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Stanislav Ďurfina
tel. č.: 037/65 33 760, fax: 037/65 33 760, e-mail nitra@seiki.sk

Krajský inšpektorát ŠEI Trenčín, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Pavol Martonka
tel. č.: 032/74 30 356, fax: 032/74 35 684, e-mail trencin@seiki.sk

Krajský inšpektorát ŠEI Žilina, Košická 11, 010 01 Žilina
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Vladimír Gajdoš
tel. č.: 041/50 06 237, fax: 041/50 06 236, e-mail zilina@seiki.sk

Krajský inšpektorát ŠEI Banská Bystrica, Rudlovská cesta 53, 974 28 Banská Bystrica
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Peter Saksun
tel. č.: 048/41 41 721, fax: 048/41 41 721, e-mail bbystrica@seiki.sk

Krajský inšpektorát ŠEI Košice, Krivá 23, 041 94 Košice
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Jozef Sedlák
tel. č.: 055/67 70 936, fax: 055/67 79 921, e-mail kosice@seiki.sk

Krajský inšpektorát ŠEI Prešov, Hurbanistov 1, 080 01 Prešov
riaditeľ KI ŠEI – Ing. Ladislav Tomko
tel. č.: 051/77 22 344, fax: 051/77 25 427, e-mail presov@seiki.sk