Služby

Oplatí sa kúpiť založenú firmu? A aké to má výhody?

Je známe, že najmä v súčasnosti mnohí podnikatelia firmy kupujú. Čo znamená, že túto možnosť kúpenia založenej firmy uprednostňujú pred zakladaním novej. A to aj napriek tvrdeniam, že kúpa založenej firmy ich pravdepodobne vyjde drahšie. Musia mať teda k tomu nejaké opodstatnené dôvody. Aké napríklad?

Muž, otázniky

Zo všetkého najviac je to fakt, že vďaka kúpe sa dostanú k firme podstatne rýchlejšie. A rýchlejšie tak s ňou môžu takisto rozbehnúť svoj obchodný plán. Na slovenskom trhu s firmami sa stretávame hlavne so spoločnosťami s ručením obmedzeným (s.r.o.). Tieto sa predajú pomerne ľahko- prevodom ich obchodného podielu na nového vlastníka.

  • Okrem oceniteľného času navyše, ktorý sa môže venovať podnikaniu a vzniknutej príležitosti, je výhodou určite aj skrátenie a zjednodušenie si administratívnych úloh a byrokracie.

Papiere, podnikatelia

Vyššie ale odznelo všeobecné tvrdenie, že založenie novej spoločnosti (a nie jej kúpa) vyjde podnikateľa pravdepodobne lacnejšie. Tu sa ale hodí poukázať na fakt, že ak zakladatelia zapisujú do OR SR spoločnosť s ručením obmedzeným, musí sa pri nej splatiť základné imanie. A keď chce byť zakladajúca spoločnosť platcom DPH (ako jej obchodní partneri), musí sa zaregistrovať na daňový úrad. A ten jej môže prideliť vysokú zábezpeku.

Ready made s.r.o. je označenie založených spoločností, ktoré sú prichystané na okamžitý prevod, resp. predaj. Sú zapísané v Obchodnom registri, väčšina z nich je zaregistrovaná na daňovom úrade a pri ich založení sa splatilo základné imanie.

Predaj sro s historiou už v minulosti vykonávali obchodné činnosti, tvorili si teda určité záväzky a pohľadávky. Je preto dôležité pred kúpou si ich históriu preveriť. Takáto eseročka, ktorá už existuje niekoľko rokov, však budí dôveryhodnejší dojem u obchodných partnerov, než novozaložená firma, ktorá sa do Obchodné registra zapísala len nedávno.