Služby

Pohrebné služby

Možno že  deň čo deň chodíme okolo nich a nechceme ich vidieť. Nechceme ani len privolať pomyslenie na chvíľu, keď niekto v rodine, alebo aj my budeme túto službu potrebovať.
Nie každý človek má veru žalúdok pracovať pri týchto službách alebo v týchto službách.pohřeb.jpg
A predsa len je to celkom prirodzené. Život  prináša radostné udalosti- naradenia, oslavy, svadby- aj tie menej radostné, ba až smutné- choroba, smrť
Nedávno sme potrebovali aj my využiť služby miestneho pohrebníctva.
Na moje veľké prekvapenie som sa tam stretla s veľmi sympatickou pani, ktorá bola natoľko ľudská a vedela sa vžiť do pocitov smútiacej rodiny natoľko, že predstavovala pre nás  neoceniteľnú a zároveň nevtieravú pomoc.
Vybavila naozaj všetko :

  • Prevoz
  • Truhlu
  • Oblečenie pre zosnulého
  • Kvety  do domu smútku
  • Vence
  • Smútočný obrad
  • Kar

 Poplatok za jej prácu pre nás nepredstavoval  ani celých 100€. Zaiste nerátam zakúpené veci podľa nášho výberu. Hovorím iba o jej práci súvisiacej s dôstojným zabezpečením vyprevadenia zosnulého na ceste k jeho poslednému  miestu odpočinku.
 Bola som jej nesmierne vďačná za jej

  • ľudský a chápavý prístup
  • decentné vystupovanie
  • organizáciu všetkého.

 Aj ostatní pracovníci  boli veľmi distingvovaní a uľahčovali nám náš zármutok.
 
Teraz, keď idem okolo Pohrebných služieb, tak veru nepociťujem potrebu odvrátiť tvár ! Ale naopak, vždy sa otočím tým smerom a hlavou pozdravím sympatickú pani, ktorá nám ťažké chvíle do značnej miery uľahčila.smutek.jpg
Nemám dôvod si veru myslieť, že v iných mestách je tomu inak. Vážim si prácu pracovníkov aj takýchto smutných služieb, bez ktorých by sme si asi my neporadili.
Zaiste je množstvo aj iných služieb na ktoré sa pozeráme s nevôľou, akoby iba cez prsty a to len do okamihu, kým neoceníme ich nutnosť a potrebu. Vtedy si uvedomíme vlastnú hlúposť a svoj  nesprávny pohľad.