Muži

Ohorky z ulíc nám pomôžu zbierať vrany

Fajčenie je neduh, ktorý človeka sprevádza od nepamäti. Spôsoby fajčenia a druhy cigariet či cigár alebo fajok sa menili, no s objavom cigariet s filtrom sa z nich stáva čoraz viac odpadu. Nielen ulice miest, ale aj prímorské oblasti či pláže sú stále viac zamorené ohorkami z cigariet. Aj napriek veľkej snahe donútiť ľudí ohorky z cigariet zbierať, pre nich bude vždy jednoduchšie ich bez zábran a beztrestne odhadzovať. A to bol práve ten podnet, ktorý naštartoval holandský start up Crowded cities, rozhodol sa s tým niečo urobiť, a tak nakoniec vymyslel nečakané a originálne riešenie. Navrhuje, aby ohorky v budúcnosti zbierali vrany.

vrány
 
Sú všade
Je to už neúnosné, cigaretové ohorky už nachádzame takmer všade, na tráve v parkoch, v pieskoviskách, na uliciach, v špinavých kútoch a nakoniec skončia pod vašimi topánkami, takto sa vyjadril start up na webe k svojmu nápadu. Len v Holandsku každoročne ľudia odhodia viac ako šesť miliárd ohorkov. Cigaretové filtre sa pritom v prírode môžu rozkladať aj desať rokov, no podľa názoru start upu riešenie tohto problému nie je vôbec zložité. Stačí len, aby sme vycvičili vrany na zbieranie týchto ohorkov a za odmenu by od nás dostávali potravu.
 
Podstata návrhu
Start up to vymyslel jednoducho. Základom návrhu by mala byť špeciálne upravená vtáčia búdka. Vrana do nej prinesie svoj úlovok, čo bude vlastne ohorok. V búdke bude nainštalovaný senzor, ktorého úlohou bude zistiť, či vrana nepodvádza a či do búdky naozaj vložila ohorok. Až potom pre ňu z búdky vypadne odmena, čo môže byť kúsok potravy.

závilost
 
Inteligentné vtáky
Inšpiráciou na vznik tohto nápadu bol pre start up istý Joshua Klein, Američan, ktorý začal s cvičením vrán, aby ich naučil zbierať mince stratené na uliciach. Vrany sú inteligentné vtáky, ktoré by sme určite nemali podceňovať. Start up upozorňuje na ich schopnosti, sú veľmi šikovné a dokážu vyriešiť zadané úlohy.