Nákupy

Problém nejedného muža

Netypickou poruchou erekcie je nie jej oneskorenie, ale naopak, je príliš skorý nástup. Tomuto problému sa hovorí aj predčasná erekcia alebo predčasné stoporenie a je typické najmä u mužov v mladom veku, ktorí nemajú ešte dostatočné sexuálne skúsenosti. Za istých okolností sa ale môže vyskytovať aj v iných prípadoch.
Jedným z najväčších problémov predčasnej erekcie je rozpoznať ju. Väčšina mužov sa dokonca ani príliš nezaoberá tým, ak u nich erekcia nastúpi skôr, ako by si želali. Len zlomok mužov tento stav považuje za problémový, maximálne tak občas „trápny“. Bez toho, aby som chcel problém zľahčovať alebo naopak ho príliš nafukovať, musím povedať jedno: rýchla erekcia nie je zdravou formou erekcie a dá sa riešiť. Otázkou len je, či to naozaj chcete. Predčasná erekcia sa od tej zdravej líši najmä tým, že k stoporeniu môže prísť ešte vôbec pred vznikom pohlavného styku. Rovnako tak môže k erekcii prísť mimovoľne a to aj bez akejkoľvek stimulácie.

people-2589818_1920

Dôležité však je, aby sa takýto jav opakoval častejšie a nie ojedinele.
S predčasnou erekciou bývajú spojené aj nasledujúce symptómy, napríklad predčasná alebo príliš rýchla ejakulácia, nekontrolovane zvýšené libido, vyššia citlivosť na sexuálne podnety a priamu či nepriamu sexuálnu stimuláciu. Niekedy sa môže vyskytnúť aj príliš krátke trvanie erekcie, problémy s vyzilógiou pohlavného údu alebo nervozita, či psychický nekľud. 
Najčastejšie sa predčasná erekcia vyskytuje v súvislosti s dlhším obdobím sexuálnej abstinencie alebo sa spája s neskúsenosťou v tejto oblasti.

prášek viagra

Veľkou výhodou je, že táto príčina sa dá pomerne rýchlo odstrániť jednoduchými opatreniami. Tréning robí majstra, hovorí sa. To isté platí aj v prípade predčasnej erekcie, ktorú je možné „skrotiť“ napríklad aj častejšou masturbáciou. Odporúčal by som to však príliš nepreháňať a zamerať sa na to, aby ste postupne predlžovali čas od prvej sexuálnej stimulácie až po dosiahnutie úplného stoporenia, napríklad prerušovaním. Podobne ako masturbácia, aj častejší pohlavný styk môže pomôcť k upokojeniu predčasnej erekcie. Tu by som sa zameriaval najmä na to, aby bol priebeh pokojnejší a prvé sexuálne dráždenie bolo prerušované. Cieľom je oddialiť stav úplnej erekcie a po jeho dosiahnutí oddialiť ejakuláciu. Okrem prerušovania môžete skúsiť napríklad aj použitie hrubšieho prezervatívu alebo použitie dvoch prezervatívov naraz, čo má tiež podobný účinok.